Ogłoszenie

Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Koła Leśników

Czwartek, 23.06.2022r., DS Przylesie tzw. „Duża dziupla” Tego dnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Koła Leśników. Spotkanie poprowadził Prezes Koła Leśników Albert Brzózka, który jednogłośnie został wybrany na prowadzącego obrady. Albert przedstawił działalność ustępującego Zarządu KL, a następnie Prezesi wszyskich sekcji (lub ich reprezentanci) mieli okazję wykazać się swoimi osiągnięciami od października 2021. […]

Ogłoszenie

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Leśników

W poniedziałek 8.11.2021 w sali CL 1 (Collegium Cieszkowskich) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Koła Leśników. Spotkanie rozpoczęli utworem ,,Powitanie,, sygnaliści z ZTM Venator Poznań. Dalszą cześć spotkania poprowadziła wówczas p.o. Prezesa Koła Leśników Konstancja Aszendorf, która jednogłośnie została wybrana na prowadzącą obrady. Konstancja przedstawiła działalność ustępującego Zarządu KL, a następnie Prezesi wszyskich […]

Wydarzenie

Wigilijny koncert kolęd

Wzorem zeszłego roku Sekcja Muzyczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu postanowiła zorganizować drugi Wigilijny Koncert Kolęd. Podczas koncertu odbędzie się zbiórka przyborów szkolnych dla potrzebujących.

Konferencja

IV Konferencja Kół Naukowych Leśników

Już po raz czwarty  odbyła się Konferencja Kół Naukowych Leśników organizowana w ramach porozumienia trzech Kół Naukowych Leśników z Warszawy, Krakowa i Poznania. W tym roku trud zorganizowania tego wydarzenia, po raz kolejny wzięło na siebie Koło Naukowe Leśników  SGGW. Konferencja odbyła się w dniach 20-22 listopada 2019 roku w Rogowie.

Konferencja

Kolejna Konferencja za nami!

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” z siedzibą w Szczecinku w dniach 18-20 października 2019 r. zorganizowało konferencje przyrodniczą połączoną z warsztatami tematycznymi „O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach , lasach i ich mieszkańcach”, która odbyła się na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Leśnik” w Orzechowie Morskim k. Ustki.

100-lecie Koła Leśników

1 dzień 100-lecia Koła Leśników!

Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obchody stu lat swego istnienia rozpoczęło 20 września br., od Konferencji w budynku Biocentrum UPP, na którą przybyło wielu znamienitych gości oraz byłych członków Koła. Przybyli uczestnicy otrzymali Monografię Koła Leśników, opisująca historię całych stu lat życia organizacji studenckiej, znaczek – wybity specjalnie na tę okazję, oraz kilka innych […]