Ogłoszenie

X Wyjazd Seminaryjny Koła Naukowego Leśników

Wyjazdy seminaryjne wróciły do Koła Leśników!

W dniach 29.09-1.10 odbył się wyjazd seminaryjny dla członków Koła Naukowego Leśników WLiTD w Poznaniu.

Po przerwie spowodowanej pandemią na pierwszy cel podróży wybraliśmy Karkonosze pierwszego dnia dzięki gościnności Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Lasy Państwowe i Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział we Wrocławiu odbyliśmy ciekawe zajęcia o charakterystyce gospodarki leśnej w Karkonoszach, historii oraz walorach przyrodniczych regionu.

Następnie ugościł nas Karkonoski Park Narodowy gdzie leśniczy terenowy zabrał nas na wyprawę w góry zakończoną zdobyciem Śnieżnych Kotłów! Ostatni dzień spędziliśmy w podziemnym mieście Osówka oraz skalnym mieście Adršpach!

Dziękujemy wszystkim osobą które poświeciły czas oprowadzając nas po pięknych Karkonoszach! Do zobaczenia Darz Bór! Za rok kolejna edycja.

Ogłoszenie

Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Koła Leśników

Czwartek, 23.06.2022r., DS Przylesie tzw. „Duża dziupla”

Tego dnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Koła Leśników.

Spotkanie poprowadził Prezes Koła Leśników Albert Brzózka, który jednogłośnie został wybrany na prowadzącego obrady. Albert przedstawił działalność ustępującego Zarządu KL, a następnie Prezesi wszyskich sekcji (lub ich reprezentanci) mieli okazję wykazać się swoimi osiągnięciami od października 2021. Kolejnym punktem naszego spotkania było udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła Leśników.

Najbardziej wyczekiwanym momentem spotkania było ogłoszenie i prezentacja kandytatów na nowego Prezesa Koła Leśników. W tym roku zgłosił się tylko jeden kandydat Patrycja Baryła, która wygłosiła autoprezentację i przedstawiła swój skład nowego zarządu.

Po tajnym głosowaniu, z maksymalną liczbą pozytywnych głosów Patrycja została nowym Prezesem Koła Leśników, a przedstawiony przez nią skład Zarządu prezentuje się następująco:

Prezes Koła Leśników: Patrycja Baryła

V-ce Prezes ds. nauki: Natalia Niesiołowska

V-ce Prezes ds. organizacji: Jan Maciejewski

Skarbnik KL: Wojciech Kozak

Sekretarz KL: Martyna Woltyńska

Bibliotekarz KL: Kajetan Sala

Webmaster: Hubert Kruszewski

Nowy Zarząd złożył przysięgę i wszyscy zaśpiewaliśmy Hymn Koła Leśników. Na zakończenie zostały wręczone podziękowania wszystkim ustępującym Prezesom Sekcji oraz koledze Albertowi za pełnienie funkcji Prezesa KL w tym roku akademickim.

Ogłoszenie

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Leśników

W poniedziałek 8.11.2021 w sali CL 1 (Collegium Cieszkowskich) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Koła Leśników.

Spotkanie rozpoczęli utworem ,,Powitanie,, sygnaliści z ZTM Venator Poznań.

Dalszą cześć spotkania poprowadziła wówczas p.o. Prezesa Koła Leśników Konstancja Aszendorf, która jednogłośnie została wybrana na prowadzącą obrady. Konstancja przedstawiła działalność ustępującego Zarządu KL, a następnie Prezesi wszyskich sekcji (lub ich reprezentanci) mieli okazję wykazać się swoimi osiągnięciami od czerwca 2019. Kolejnym punktem naszego spotkania było udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła Leśników.

Najbardziej wyczekiwanym momentem spotkania było ogłoszenie i prezentacja kandytatów na nowego Prezesa Koła Leśników. W tym roku zgłosił się tylko jeden kandydat Albert Brzózka, który wygłosił autoprezentację i przedstawił swój skład nowego zarządu.

Po tajnym głosowaniu, z maksymalną liczbą pozytywnych głosów Albert został nowym Prezesem Koła Leśników, a przestawiony przez niego skład Zarządu prezentuje się następująco:

Prezes Koła Leśników: Albert Brzózka

V-ce Prezes ds. nauki: Zuzanna Grabowska

V-ce Prezes ds. organizacji: Jan Maciejewski

Skarbnik KL: Wojciech Kozak

Sekretarz KL: Patrycja Baryła

Bibliotekarz KL: Jeremi Dąbkowski

Webmaster: Hubert Kruszewski

Nowy Zarząd złożył przysięgę i wszyscy zaśpiewaliśmy Hymn Koła Leśników.

Na zakończenie zostały wręczone podziękowania wszystkim ustępującym Prezesom Sekcji oraz naszemu wieloletniemu Opiekunowi Prof. UPP dr hab. Jarosławowi Szabanowi.