Ogłoszenie

Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Koła Leśników

Czwartek, 23.06.2022r., DS Przylesie tzw. „Duża dziupla”

Tego dnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Koła Leśników.

Spotkanie poprowadził Prezes Koła Leśników Albert Brzózka, który jednogłośnie został wybrany na prowadzącego obrady. Albert przedstawił działalność ustępującego Zarządu KL, a następnie Prezesi wszyskich sekcji (lub ich reprezentanci) mieli okazję wykazać się swoimi osiągnięciami od października 2021. Kolejnym punktem naszego spotkania było udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła Leśników.

Najbardziej wyczekiwanym momentem spotkania było ogłoszenie i prezentacja kandytatów na nowego Prezesa Koła Leśników. W tym roku zgłosił się tylko jeden kandydat Patrycja Baryła, która wygłosiła autoprezentację i przedstawiła swój skład nowego zarządu.

Po tajnym głosowaniu, z maksymalną liczbą pozytywnych głosów Patrycja została nowym Prezesem Koła Leśników, a przedstawiony przez nią skład Zarządu prezentuje się następująco:

Prezes Koła Leśników: Patrycja Baryła

V-ce Prezes ds. nauki: Natalia Niesiołowska

V-ce Prezes ds. organizacji: Jan Maciejewski

Skarbnik KL: Wojciech Kozak

Sekretarz KL: Martyna Woltyńska

Bibliotekarz KL: Kajetan Sala

Webmaster: Hubert Kruszewski

Nowy Zarząd złożył przysięgę i wszyscy zaśpiewaliśmy Hymn Koła Leśników. Na zakończenie zostały wręczone podziękowania wszystkim ustępującym Prezesom Sekcji oraz koledze Albertowi za pełnienie funkcji Prezesa KL w tym roku akademickim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *