100-lecie Koła Leśników

1 dzień 100-lecia Koła Leśników!

Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obchody stu lat swego istnienia rozpoczęło 20 września br., od Konferencji w budynku Biocentrum UPP, na którą przybyło wielu znamienitych gości oraz byłych członków Koła. Przybyli uczestnicy otrzymali Monografię Koła Leśników, opisująca historię całych stu lat życia organizacji studenckiej, znaczek – wybity specjalnie na tę okazję, oraz kilka innych upominków. Dodatkowo każdy z uczestników podpisał się na pamiątkowej tablicy.

„1 dzień 100-lecia Koła Leśników!”
100-lecie Koła Leśników, Koło Leśników

Historia głuszca z cyrklem tokującego na otwartej księdze sięga blisko 100 lat!

W 1921 roku Koło Leśników ogłosiło konkurs na projekt znaczka, który miał być elementem wyróżniającym studentów w środowisku akademickim. Najlepszym projektem okazał się znaczek autorstwa Juliana Babińskiego, przedstawiający głuszca z cyrklem tokującego na otwartej księdze. Do dziś nie wiadomo dlaczego akurat głuszec miał stać się symbolem poznańskich studentów leśnictwa, lecz symbol ten przetrwał do dziś stając się również symbolem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

„Historia głuszca z cyrklem tokującego na otwartej księdze sięga blisko 100 lat!”
100-lecie Koła Leśników

Obchody 100-lecia Koła Leśników już we wrześniu!

Rok 2019 to czas wielu jubileuszów. Poznańskie środowisko akademickie świętuje 100-lecie powstania Uniwersytetu Poznańskiego, zwanego początkowo Wszechnicą Piastowską. Już 1 października 1919 roku istniał na nim Wydział Rolniczo-Leśny, a 5 listopada 1919 roku grupa słuchaczy postanowiła założyć Koło Rolniczo-Leśne Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu w którego skład wchodziły Sekcja Rolnicza oraz Sekcja Leśna. Koło to po czterech miesiącach podzieliło się na dwie odrębne organizacje, a Sekcja Leśna przyjęła nazwę Stowarzyszenia Studentów Leśników Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu. Stowarzyszenie to później parokrotnie zmieniało swoją nazwę, ale popularnie mówiło się Koło Leśników, co przetrwało do dziś.

„Obchody 100-lecia Koła Leśników już we wrześniu!”