100-lecie Koła Leśników, Koło Leśników

Historia głuszca z cyrklem tokującego na otwartej księdze sięga blisko 100 lat!

W 1921 roku Koło Leśników ogłosiło konkurs na projekt znaczka, który miał być elementem wyróżniającym studentów w środowisku akademickim. Najlepszym projektem okazał się znaczek autorstwa Juliana Babińskiego, przedstawiający głuszca z cyrklem tokującego na otwartej księdze. Do dziś nie wiadomo dlaczego akurat głuszec miał stać się symbolem poznańskich studentów leśnictwa, lecz symbol ten przetrwał do dziś stając się również symbolem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

„Historia głuszca z cyrklem tokującego na otwartej księdze sięga blisko 100 lat!”