Koło Leśników

Działalność Koła Leśników

Koło Leśników jest organizacją o blisko 100-letniej tradycji, zrzeszającą studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Swoją działalność opieramy o Statut, który reguluje prawa i obowiązki członków oraz strukturę Koła.

Naszą główną ideą jest rozwijanie zainteresowań studentów, podejmowanie prac naukowo-badawczych, przedstawianie wyników naszych badań na konferencjach, organizowanie pomocy w pogłębianiu fachowej wiedzy oraz integracja środowiska akademickiego Wydziału Leśnego UPP. Ponadto, członkowie Koła prowadzą edukację przyrodniczo-leśną w przedszkolach i szkołach, a także organizują akcje charytatywne i uczestniczą w targach edukacyjnych.

Koło Leśników współpracuje z Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku, Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, Oddziałem Wielkopolskim Polskiego Towarzystwa Leśnego, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu, Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu, z wieloma parkami narodowymi, parkami krajobrazowymi oraz kołami naukowymi leśników z Warszawy i Krakowa.

Pracami w Kole kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą: Prezes, V-ce Prezes ds. nauki, V-ce Prezes ds. organizacji, Skarbnik, Sekretarz, Bibliotekarz, Webmaster oraz prezesi poszczególnych sekcji. Prace Zarządu kontroluje Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 członków. Aktywność członków Koła została spisana w książce „Historia Koła Leśników 1919-2009” pod redakcją dra hab. Jarosława Szabana – Opiekuna Koła Leśników. Siedziba Koła znajduje się w D.S. „Przylesie”, gdzie prowadzimy także bibliotekę fachowej literatury leśnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.