100-lecie Koła Leśników, Koło Leśników

Historia głuszca z cyrklem tokującego na otwartej księdze sięga blisko 100 lat!

W 1921 roku Koło Leśników ogłosiło konkurs na projekt znaczka, który miał być elementem wyróżniającym studentów w środowisku akademickim. Najlepszym projektem okazał się znaczek autorstwa Juliana Babińskiego, przedstawiający głuszca z cyrklem tokującego na otwartej księdze. Do dziś nie wiadomo dlaczego akurat głuszec miał stać się symbolem poznańskich studentów leśnictwa, lecz symbol ten przetrwał do dziś stając się również symbolem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

„Historia głuszca z cyrklem tokującego na otwartej księdze sięga blisko 100 lat!”
Ogłoszenie

100-lecie Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Informujemy, że otworzyliśmy zapisy na obchody 100-lecia Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które zaplanowano na 20-22 września 2019 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 30 czerwca 2019 roku. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.100lecie.kololesnikow.pl oraz na utworzonym na portalu Facebook wydarzeniu „100-lecie Koła Leśników UPP”.

„100-lecie Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”
100-lecie Koła Leśników

Obchody 100-lecia Koła Leśników już we wrześniu!

Rok 2019 to czas wielu jubileuszów. Poznańskie środowisko akademickie świętuje 100-lecie powstania Uniwersytetu Poznańskiego, zwanego początkowo Wszechnicą Piastowską. Już 1 października 1919 roku istniał na nim Wydział Rolniczo-Leśny, a 5 listopada 1919 roku grupa słuchaczy postanowiła założyć Koło Rolniczo-Leśne Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu w którego skład wchodziły Sekcja Rolnicza oraz Sekcja Leśna. Koło to po czterech miesiącach podzieliło się na dwie odrębne organizacje, a Sekcja Leśna przyjęła nazwę Stowarzyszenia Studentów Leśników Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu. Stowarzyszenie to później parokrotnie zmieniało swoją nazwę, ale popularnie mówiło się Koło Leśników, co przetrwało do dziś.

„Obchody 100-lecia Koła Leśników już we wrześniu!”
Wydarzenie

Choinka Rektorska i Dziekańska

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Jan Pikul zapalając światełka na choince wprowadził nas w czas Świąt Bożego Narodzenia. Choinka, będąca prezentem od studentów Wydziału Leśnego stanęła w Collegium Maximum. Świąteczne drzewko przekazaliśmy również na nasz Wydział. Lampki zapalił Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. Piotr Łakomy. Oba wydarzenia odbyły się przy znakomitych wykonaniach kolęd naszych przyjaciół z Zespołu Trębaczy Myśliwskich Venator.

Konferencja

III Konferencja Kół Naukowych Leśników

Już trzeci raz odbyła się Konferencja Kół Naukowych Leśników. Konferencja jest organizowana w ramach porozumienia trzech Kół Naukowych Leśników z Warszawy, Krakowa i Poznania. W tym roku trud zorganizowania tego wydarzenia wzięło na siebie Koło Naukowe Leśników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Konferencja odbyła się w dniach 6-9 grudnia 2018 roku w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik”.Zaprezentowanych zostało niemal 30 referatów podzielonych na cztery bloki tematyczne. Ważnym elementem naszego spotkania była również sesja terenowa, podczas której Zastępca Nadleśniczego ds. genetyki Nadleśnictwa Wisła, Pan Zenon Rzońca, przybliżył nam specyfikę Nadleśnictwa oraz opowiedział o odbudowie populacji Głuszca. Konferencja pozwoliła nam na pogłębienie wiedzy leśnej oraz zaprezentowanie naszych prac naukowych. Ważnym elementem było również nawiązanie nowych kontaktów, wymiana poglądów oraz doświadczeń.Serdecznie dziękujemy kolegom z Krakowa i Warszawy za wspaniałą organizację i pozytywną atmosferę naszego spotkania.

Darz Bór