Konferencja

III Konferencja Kół Naukowych Leśników

Już trzeci raz odbyła się Konferencja Kół Naukowych Leśników. Konferencja jest organizowana w ramach porozumienia trzech Kół Naukowych Leśników z Warszawy, Krakowa i Poznania. W tym roku trud zorganizowania tego wydarzenia wzięło na siebie Koło Naukowe Leśników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Konferencja odbyła się w dniach 6-9 grudnia 2018 roku w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik”.Zaprezentowanych zostało niemal 30 referatów podzielonych na cztery bloki tematyczne. Ważnym elementem naszego spotkania była również sesja terenowa, podczas której Zastępca Nadleśniczego ds. genetyki Nadleśnictwa Wisła, Pan Zenon Rzońca, przybliżył nam specyfikę Nadleśnictwa oraz opowiedział o odbudowie populacji Głuszca. Konferencja pozwoliła nam na pogłębienie wiedzy leśnej oraz zaprezentowanie naszych prac naukowych. Ważnym elementem było również nawiązanie nowych kontaktów, wymiana poglądów oraz doświadczeń.Serdecznie dziękujemy kolegom z Krakowa i Warszawy za wspaniałą organizację i pozytywną atmosferę naszego spotkania.

Darz Bór

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *