Sekcje

Sekcja Biometryczna

Prezes:
Cezary Glama
Strona:
biometryczna.kololsenikow.pl


Sekcja Botaniczna

Prezes:
Hanna Puk
Strona:
botaniczna.kololesnikow.pl


Sekcja Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej

Prezes:
Olga Wepryk
Strona:
edukacji.kololesnikow.pl


Sekcja Entomologiczna

Prezes:
Filip Wacyk
Strona:
entomologiczna.kololesnikow.pl


Sekcja Etnobotaniczna

Prezes:
Małgorzata Wenda
Strona:
etnobotaniczna.kololesnikow.pl


Sekcja Geomatyczna

Prezes:
Rafał Borkowski
Strona:
geomatyczna.kololesnikow.pl


Sekcja Kynologii Myśliwskiej

Prezes:
Joanna Budnik
Strona:
kynologii.kololesnikow.pl


Sekcja Łowiecka

Prezes:
Stanisław Mataszewski
Strona:
lowiecka.kololesnikow.pl


Sekcja Łucznicza

Prezes:
Michał Semegin
Strona:
lucznicza.kololesnikow.pl


Sekcja Muzyczna

Prezes:
Tymoteusz Skoda
Strona:
muzyczna.kololesnikow.pl


Sekcja Ornitologiczna

Prezes:
Michał Kugacz
Strona:
ornitologiczna.kololesnikow.pl


Sekcja Techniki Leśnej

Prezes:
Kacper Borowski
Strona:
techniki.kololesnikow.pl


Sekcja Teriologiczna

Prezes:
Kinga Trzeciak-Sieprawska
Strona:
teriologiczna.kololesnikow.pl


Sekcja Użytkowania Lasu

Prezes:
Roksana Fit
Strona:
uzytkowania.kololesnikow.pl