Ogłoszenie

Walne Zabranie 2024

Walne Zabranie 2024

W dniu 12.06.2024r. odbyło się Zebranie Walne Koła Leśników. Pani Prezes i członkowie zarządu zdali sprawozdania z dotychczasowej działalności. Sekcje przedstawił swoją pracę w tym roku akademickim. Pożegnaliśmy również członków zarządu, którzy zakończyli swoje kadencje, a byli to:
Marta Buchmiet- Zastępca prezesa
Patrycja Baryła- Sekretarz
Kajetan Sala- Prezes Sekcji Botanicznej
Michał Jessa- Prezes Sekcji Łowieckiej
Dziękujemy wam jeszcze raz za pracę na rzecz Koła Leśników ❤
Odbyły się też wybory i zaprzysiężenie nowego zarządu, który prezentuje się następująco:
Prezes- Oliwia Babacz
Zatępca prezesa ds.organizacji- Kacper Sowała
Zastępca prezesa ds. nauki- Aleksandra Bogacz
Skarbnik- Jakub Springer
Sekretarz- Nikola Bartol
Bibliotekarz- Patryk Mazur
Webmaster- Diana Fiedorowicz
Dziękujemy @ztm_venator_official za oprawę muzyczną naszego spotkania ❤📯

Ogłoszenie

VIII Konferencja Kół Naukowych Leśników

VIII Konferencja Kół Naukowych Leśników

W dniach 11-13.04.2024r. w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce odbyła się VIII Konferencja Kół Naukowych Leśników zorganizowana w tym roku przez nasze koło. Udział w konferencji wzięły udział Koło Naukowe Leśników SGGWKoło Naukowe Leśników UR w Krakowie oraz po raz pierwszy Las? Naturalnie. ,czyli Koło Naukowe Leśników UWM oraz Koło Naukowe Leśników UPP

Patronatem honorowym zmagania naukowe studentów objął Dziekan WLTD prof. dr hab. Piotr Łakomy.

Dziękujemy bardzo sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla laureatów :

Firma GRUBE, Brać Łowiecka – miesięcznik myśliwych i sympatyków łowiectwa, Forex Polska, Związek Leśników Polskich, Lasy Państwow: Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych , Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Dziekan WLTD.

Podziękowania kierujemy również do prof. dr hab. Dariusza Gwiazdowicza, który wygłosił dla uczestników inspirujący wykład pt. „TERRA NOVA, czyli o istocie ekspedycji naukowych”

📷 Fot. Martyna Woltyńska

✍🏼 Diana Fiedorowicz

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie uczą się i tekst

Ogłoszenie

X Wyjazd Seminaryjny Koła Naukowego Leśników

Wyjazdy seminaryjne wróciły do Koła Leśników!

W dniach 29.09-1.10 odbył się wyjazd seminaryjny dla członków Koła Naukowego Leśników WLiTD w Poznaniu.

Po przerwie spowodowanej pandemią na pierwszy cel podróży wybraliśmy Karkonosze pierwszego dnia dzięki gościnności Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Lasy Państwowe i Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział we Wrocławiu odbyliśmy ciekawe zajęcia o charakterystyce gospodarki leśnej w Karkonoszach, historii oraz walorach przyrodniczych regionu.

Następnie ugościł nas Karkonoski Park Narodowy gdzie leśniczy terenowy zabrał nas na wyprawę w góry zakończoną zdobyciem Śnieżnych Kotłów! Ostatni dzień spędziliśmy w podziemnym mieście Osówka oraz skalnym mieście Adršpach!

Dziękujemy wszystkim osobą które poświeciły czas oprowadzając nas po pięknych Karkonoszach! Do zobaczenia Darz Bór! Za rok kolejna edycja.

Ogłoszenie

Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Koła Leśników

Czwartek, 23.06.2022r., DS Przylesie tzw. „Duża dziupla”

Tego dnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Koła Leśników.

Spotkanie poprowadził Prezes Koła Leśników Albert Brzózka, który jednogłośnie został wybrany na prowadzącego obrady. Albert przedstawił działalność ustępującego Zarządu KL, a następnie Prezesi wszyskich sekcji (lub ich reprezentanci) mieli okazję wykazać się swoimi osiągnięciami od października 2021. Kolejnym punktem naszego spotkania było udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła Leśników.

Najbardziej wyczekiwanym momentem spotkania było ogłoszenie i prezentacja kandytatów na nowego Prezesa Koła Leśników. W tym roku zgłosił się tylko jeden kandydat Patrycja Baryła, która wygłosiła autoprezentację i przedstawiła swój skład nowego zarządu.

Po tajnym głosowaniu, z maksymalną liczbą pozytywnych głosów Patrycja została nowym Prezesem Koła Leśników, a przedstawiony przez nią skład Zarządu prezentuje się następująco:

Prezes Koła Leśników: Patrycja Baryła

V-ce Prezes ds. nauki: Natalia Niesiołowska

V-ce Prezes ds. organizacji: Jan Maciejewski

Skarbnik KL: Wojciech Kozak

Sekretarz KL: Martyna Woltyńska

Bibliotekarz KL: Kajetan Sala

Webmaster: Hubert Kruszewski

Nowy Zarząd złożył przysięgę i wszyscy zaśpiewaliśmy Hymn Koła Leśników. Na zakończenie zostały wręczone podziękowania wszystkim ustępującym Prezesom Sekcji oraz koledze Albertowi za pełnienie funkcji Prezesa KL w tym roku akademickim.

Ogłoszenie

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Leśników

W poniedziałek 8.11.2021 w sali CL 1 (Collegium Cieszkowskich) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Koła Leśników.

Spotkanie rozpoczęli utworem ,,Powitanie,, sygnaliści z ZTM Venator Poznań.

Dalszą cześć spotkania poprowadziła wówczas p.o. Prezesa Koła Leśników Konstancja Aszendorf, która jednogłośnie została wybrana na prowadzącą obrady. Konstancja przedstawiła działalność ustępującego Zarządu KL, a następnie Prezesi wszyskich sekcji (lub ich reprezentanci) mieli okazję wykazać się swoimi osiągnięciami od czerwca 2019. Kolejnym punktem naszego spotkania było udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła Leśników.

Najbardziej wyczekiwanym momentem spotkania było ogłoszenie i prezentacja kandytatów na nowego Prezesa Koła Leśników. W tym roku zgłosił się tylko jeden kandydat Albert Brzózka, który wygłosił autoprezentację i przedstawił swój skład nowego zarządu.

Po tajnym głosowaniu, z maksymalną liczbą pozytywnych głosów Albert został nowym Prezesem Koła Leśników, a przestawiony przez niego skład Zarządu prezentuje się następująco:

Prezes Koła Leśników: Albert Brzózka

V-ce Prezes ds. nauki: Zuzanna Grabowska

V-ce Prezes ds. organizacji: Jan Maciejewski

Skarbnik KL: Wojciech Kozak

Sekretarz KL: Patrycja Baryła

Bibliotekarz KL: Jeremi Dąbkowski

Webmaster: Hubert Kruszewski

Nowy Zarząd złożył przysięgę i wszyscy zaśpiewaliśmy Hymn Koła Leśników.

Na zakończenie zostały wręczone podziękowania wszystkim ustępującym Prezesom Sekcji oraz naszemu wieloletniemu Opiekunowi Prof. UPP dr hab. Jarosławowi Szabanowi.

Ogłoszenie

100-lecie Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Informujemy, że otworzyliśmy zapisy na obchody 100-lecia Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które zaplanowano na 20-22 września 2019 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 30 czerwca 2019 roku. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.100lecie.kololesnikow.pl oraz na utworzonym na portalu Facebook wydarzeniu „100-lecie Koła Leśników UPP”.

„100-lecie Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”