Ogłoszenie

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Leśników

W poniedziałek 8.11.2021 w sali CL 1 (Collegium Cieszkowskich) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Koła Leśników.

Spotkanie rozpoczęli utworem ,,Powitanie,, sygnaliści z ZTM Venator Poznań.

Dalszą cześć spotkania poprowadziła wówczas p.o. Prezesa Koła Leśników Konstancja Aszendorf, która jednogłośnie została wybrana na prowadzącą obrady. Konstancja przedstawiła działalność ustępującego Zarządu KL, a następnie Prezesi wszyskich sekcji (lub ich reprezentanci) mieli okazję wykazać się swoimi osiągnięciami od czerwca 2019. Kolejnym punktem naszego spotkania było udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła Leśników.

Najbardziej wyczekiwanym momentem spotkania było ogłoszenie i prezentacja kandytatów na nowego Prezesa Koła Leśników. W tym roku zgłosił się tylko jeden kandydat Albert Brzózka, który wygłosił autoprezentację i przedstawił swój skład nowego zarządu.

Po tajnym głosowaniu, z maksymalną liczbą pozytywnych głosów Albert został nowym Prezesem Koła Leśników, a przestawiony przez niego skład Zarządu prezentuje się następująco:

Prezes Koła Leśników: Albert Brzózka

V-ce Prezes ds. nauki: Zuzanna Grabowska

V-ce Prezes ds. organizacji: Jan Maciejewski

Skarbnik KL: Wojciech Kozak

Sekretarz KL: Patrycja Baryła

Bibliotekarz KL: Jeremi Dąbkowski

Webmaster: Hubert Kruszewski

Nowy Zarząd złożył przysięgę i wszyscy zaśpiewaliśmy Hymn Koła Leśników.

Na zakończenie zostały wręczone podziękowania wszystkim ustępującym Prezesom Sekcji oraz naszemu wieloletniemu Opiekunowi Prof. UPP dr hab. Jarosławowi Szabanowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *