100-lecie Koła Leśników

1 dzień 100-lecia Koła Leśników!

Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obchody stu lat swego istnienia rozpoczęło 20 września br., od Konferencji w budynku Biocentrum UPP, na którą przybyło wielu znamienitych gości oraz byłych członków Koła. Przybyli uczestnicy otrzymali Monografię Koła Leśników, opisująca historię całych stu lat życia organizacji studenckiej, znaczek – wybity specjalnie na tę okazję, oraz kilka innych upominków. Dodatkowo każdy z uczestników podpisał się na pamiątkowej tablicy.

Konferencja rozpoczęła się od Powitania odegranego przez Zespół Trębaczy Myśliwskich „VENATOR”, następnie głos zabrał obecny Prezes KL UPP Damian Cichoń, który powitał przybyłych gości oraz opowiedział o tym, czym aktualnie zajmuje się Koło. Po wystąpieniu Prezesa głos zabrali przybyli goście. Chętnych było naprawdę wielu, zarówno wśród władz Uniwersytetu, seniorów oraz byłych członków.
Po wielu ciepłych słowach płynących z ust mówców przyszedł czas na tematyczne prezentacje. Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Roman Gornowicz – Prorektor ds. Kadr i rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a jego prezentacja nosiła tytuł „Koło Leśników – Uniwersytet w Uniwersytecie”. Mogliśmy przenieść się w czasie i posłuchać o pierwszych poczynaniach Koła, oraz jego członkach, którzy z biegiem czasu stali się znanymi i cenionymi naukowcami. Dr inż. Maciej Strawa przedstawił zgromadzonym historię Zespołu Trębaczy Myśliwskich „VENATOR” w swojej prezentacji pt. „Venator – muzyczna wizytówka Wydziału Leśnego w Poznaniu”. Kolejną ciekawą prezentację zaprezentował mgr inż. Marek Nowak pt. ” Korporacje Akademickie Leśników”. Przed samą przerwą salę porwała „Historia poszukiwań grobu prof. Ryszarda Biehlera”, zaprezentowana przez Opiekuna KL prof. UPP dr hab. Jarosława Szabana.

Z Sali Biocentrum przenieśliśmy się wszyscy przed budynek, gdzie zostało wykonane pamiątkowe grupowe zdjęcie z konferencji. Sprzed obiektywu fotoreporterów przenieśliśmy się na oficjalne otwarcie wystawy „100 – lat Koła Leśników”. Wstęgę oddzielającą uczestników od wystawy przecięli prof. dr hab. Roman Gornowicz, prof. dr hab. Piotr Łakomy, prof. UPP dr hab. Jarosław Szaban oraz Prezes Koła Leśników Damian Cichoń. Oglądanie wystawy osłodził tort, którym zostali poczęstowani wszyscy goście.

Po przerwie, która była okazją do luźnych konwersacji między uczestnikami Konferencji jak i całego zjazdu, przyszedł czas na drugą część referatową, która rozpoczęła się od wystąpienia prof. dr hab. Władysława Chałupki i nosiła tytuł: ” Prekursorzy polskiego leśnictwa w Wielkopolsce w dobie zaboru pruskiego”. Po ciekawej lekcji historii prof. dr hab. Małgorzata Mańka wygłosiła prezentację pt. „ 100 lat akademickich studiów leśnych w Poznaniu”. Prof. UPP dr hab. Andrzej M. Jagodziński w prezentacji pt. „Student – naukowiec: od czytania cudzych artykułów do pisania własnych” przybliżył zgromadzonym drogę od studenckiej ławki i domowego laboratorium do życia prawdziwego naukowca i wielkich badań,. Końcowe wystąpienia przywołały wiele wspomnień wśród zgromadzonych, dzięki rozmowie prof. dr hab. Jacka Michalskiego oraz mgr inż. Henryka Stróżczyńskiego z Opiekunem Koła Leśników. Oprócz opowieści mogliśmy również zobaczyć filmy z Archiwum Koła Leśników. Opiekun prof. UPP dr hab. Jarosław Szaban został obdarowany prezentem od studentów, który wręczony został przez byłych Prezesów Weronikę Mysiak i Sylwestra Groblewskiego oraz obecnego Prezesa Damiana Cichonia. Po oficjalnej części Konferencji zebrani mogli podziwiać zdolności studentów z Sekcji Muzycznej KL, których koncert zakończył piątkowe spotkanie.

Konferencja została zakończona w nostalgicznym nastroju, po czym uczestnicy mogli przenieść się do Ogrodu Dendrologicznego UPP, gdzie zostało zorganizowane ognisko. Jak na prawdziwych leśników przystało, nie obyło się bez przyśpiewek przy ognisku. Studenci mieli możliwość poznania byłych członków Koła oraz ich historii studenckich. Punktualnie o godzinie 00:00 Damian Cichoń ogłosił odśpiewanie hymnu Koła Leśników. Zabawa trwała do białego rana, mimo dość niekorzystnej aury, lecz grzaniec zdołał skutecznie ogrzać każdego uczestnika znakomitej zabawy.

Fot.: Cezary Glama, Joanna Budnik, Piotr Krybus, Paulina Kaźmierczak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.