Konferencja

Kolejna Konferencja za nami!

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” z siedzibą w Szczecinku w dniach 18-20 października 2019 r. zorganizowało konferencje przyrodniczą połączoną z warsztatami tematycznymi „O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach , lasach i ich mieszkańcach”, która odbyła się na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Leśnik” w Orzechowie Morskim k. Ustki.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego -Mieczysław Struk; JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Jan Pikul, JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr hab. Zbigniew Osadowski prof. AP, Dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr hab. Maria Niklińska , prof. UJ, Przewodniczący Prezydium Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO), prof. dr hab. Maciej Skorupski. Całe przedsięwzięcie było zorganizowane przy współpracy z Dyrekcją Słowińskiego Parku Narodowego, Dyrekcją Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, Leśnym Kompleksem Promocyjnym „Lasy Środkowopomorskie”oraz Zarządem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku.

W piątek wszystkich zgromadzonych gości powitał przewodniczący konferencji i prowadzący sesję inauguracyjną prof. dr hab. Kazimierz Rykowski.Następnie głos zabrał dr Andrzej Kruszewicz, który wprowadził słuchaczy w malowniczy świat ptaków.Opowiedział o cechach charakterystycznych ptaków, sposobie ich adaptacji do otaczającego świata czy dalekich podróżach, jakie ptaki pokonują podczas swoich migracji czym wywołał ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy. Wieczorem rozpoczęła się sesja posterowa, której autorami było Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”. Dzień zakończył się uroczystą kolacją. Następnego dnia nastąpiła inauguracja pierwszego bloku referatów. Prof. dr hab. Wanda Olech ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wygłosiła referat pod tytułem „Czy żubry powinny na siebie zarabiać?”. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, który przybliżył zgromadzonym „Ochronę przyrody przez użytkowanie, czyli czwarty wymiar lasu”. Po krótkiej przerwie kawowej mieliśmy przyjemność wysłuchać prof. dr hab. Henryka Okarmy, który w swym przemówieniu opowiedział o populacji wilka w Europie oraz o problemach związanych z zarządzaniem nią. Kolejnym mówcą był prof. dr hab. Maciej Skorupski, który wypowiedział się na temat konfliktu na linii człowiek-drapieżnik zachodzącego na całej kuli ziemskiej. Natomiast dr Izabela Wierzbowska z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie skupiła się na sytuacjach konfliktowych z udziałem dziko żyjących zwierząt na terenach zurbanizowanych. Pani Doktor opowiedziała o chorobach towarzyszącym dzikim mieszkańcom miast czy też o problemach wynikających z koegzystencji z ludźmi. Ostatnią osobą w tym bloku był dr inż. Maciej Lesiak. Doktor w swojej wypowiedzi skupił się na aspektach prawnych oraz sposobach rozwiązywania konfliktów z udziałem dzikiej zwierzyny.

Po krótkiej przerwie kawowej panel dyskusyjny rozpoczął Ryszard Czeraszkiewicz, który zagłębił się w problem dziko żyjących zwierząt na terenach zurbanizowanych oraz konieczności zarządzania ich populacjami na przykładzie miast Pomorza Zachodniego. Zasadę zrównoważonego rozwoju w ograniczeniu zagrożeń środowiskowych na lotniskach przybliżył słuchaczom dr inż. Michał Skakuj z Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Obraz przyrody jak i przyrodników ukazywany w mediach społecznościowych jest często bardzo różny od rzeczywistego. Z tego też powodu dr Miłosz Marszał-Kościelniak uświadomił wszystkich gości o normach prawnych oraz sposobach radzenia sobie z tzw. „hejtem” w sieci. Kolejny referat w całości poświęcony był największemu przedstawicielowi z rodziny jeleniowatych występującemu w Polsce. Wielkość łosia jest wprost proporcjonalna do mitów czy opinii wypowiadanych na jego temat. Nowe światło na całą sprawę rzucił dr inż. Piotr Wawrzyniak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku mówiąc o swoich wynikach badań, a także spostrzeżeniach podczas długoletnich obserwacji tego gatunku. Ze świata ssaków „przenieśliśmy się” do nieco bardziej mikroskopijnej przestrzeni, gdzie prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz ukazał bogactwo oraz rolę, jaką odgrywają porosty w lasach. O walorach estetycznych lasów można rozwodzić się godzinami, lecz z wypowiedzi dr inż. Małgorzaty Krokowskiej-Paluszak pt. „Co w lesie piszczy-przedstawienie tematyki leśnej w mediach” wywnioskować można, iż niestety tylko co trzeci obywatel społeczeństwa polskiego bywa w lesie. Głównym źródłem informacji ponad połowy Polaków są doniesienia telewizyjne.„Prawda jest jak zebra- ani czarna, ani biała. Czasem bywa rozmyta jak odbicie zebry w wodopoju”. Taką myśl można znaleźć na okładce książki „Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami”autorstwa dr Andrzeja Kruszewicza, który podczas konferencji wygłosił referat pod tym samym tytułem.

Kolejnego dnia wszyscy uczestnicy konferencji udali się do Czołpina. Na miejscu gości przywitał dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego mgr inż. Marek Sobocki. Ten dzień był okazją do zobaczenia „Domu Latarnika” gdzie przedstawiono jego historię oraz jego topografię SPN. Wewnątrz budynku możemy zaobserwować stare fotografie przedstawiające życie w tym budynku za czasów gdy był on zasiedlony. W gablotach zamieszczonych jest wiele sprzętów ukazujących codzienną prace latarników. Po intensywnym zwiedzaniu zaproszeni goście zasiedli do wspólnego stołu aby wysłuchać referatu dr hab. Jakuba Borkowskiego pt. „Populacja jeleni w Słowińskim Parku Narodowym, a interesy ochrony przyrody: koegzystencja czy konflikt?” Kolejnym punktem planu było zapoznanie się z osobliwościami przyrodniczymi SPN poprzez spacer szlakami parku. Konferencja zakończyła się wspólnym posiłkiem, któremu towarzyszyła wymiana zdań na referowane wcześniej tematy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *